Coordinator for Study in Japan

留学コーディネーター配置事業(ミャンマー)

Study in Japan Fair 2016


           In detail,click here.

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၏ ဂ်ပန္ပညာေရးပြဲေတာ္ၿပီးဆံုးသြားခဲ ့ပါၿပီ။

ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ ့ၾကသူမ်ားအားလံုးကိုလည္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္လိုသူမ်ား OJEIC ကိုဆက္သြယ္ပါ။

ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာလည္းဆက္လက္က်င္းပၿပဳလုပ္သြားမွာၿဖစ္ပါတယ္။
 


၂၀၁၆ခုနွစ္ဂ်ပန္ပညာေရးပြဲေတာ္(ၿမန္မာ)အေကာင္အထည္ေဖာ္မွုလမ္းညႊန္

၁. ရည္၇ြယ္ခ်က္

ဂ်ပန္ပညာေတာ္သင္သြားရန္စိတ္ဝင္စားေသာၿမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားကသင္ ့ေတာ္ေသာ  ေက်ာင္းကိုေရြးခ်ယ္ ၿပီးေအာင္ၿမင္စြာပညာေတာ္သင္သြားနုိင္ရန္အတြက္ဂ်ပန္နိုင္ငံ

ပညာေတာ္သင္စနစ္နွင့္အဆင့္ၿမင့္ပညာေရးနွင့္ပတ္သတ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုမ်ွေဝ

ဂ်ပန္ပညာေတာ္သင္လြယ္ကူေခ်ာေမြ ့ေစရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။

၂.က်င္းပမည့္ေန ့စြဲ

၂၀၁၆ခုနွစ္၁၀လပိုင္း၈ရက္ (စေနေန ့)         ၉း၀၀ မွ ၄း၀၀အထိ

၃. က်င္းပမည့္ေနရာ

( Novotel Yangon Max )

(၄၅၉ ၿပည္လမ္း၊ ကမာ၇ြတ္ၿမိဳ့နယ္၊ ရန္ကုန္၊  ၿမန္မာ)

၄. ရည္ရြယ္သူမ်ား

နိုင္ငံၿခားပညာေတာ္သင္သြားလိုေသာအထက္တန္းေက်ာင္းသူ သားမ်ားနွင့္တကသိုလ္ေက်ာင္း သူ သားမ်ား၊အထက္တန္းေက်ာင္းနွင္.တကသိုလ္မ်ားမွဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊တာဝန္ရွိသူမ်ား

၅. ဝင္ေၾကး

လာေရာက္သူမ်ားဝင္ေၾကးအခမဲ့

၆. က်င္းပမည့္အေၾကာင္းအရာ

(၁)လက္ကမ္းစာေစာင္ေဝျခင္း

ပါဝင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏ေက်ာင္းလမ္းညႊန္၊ ေလ်ွာက္လႊာလမ္းညႊန္၊လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားေဝၿခင္း။

(၂ ) တစ္ဦးခ်င္းေဆြးေႏြးၿခင္း

ပါဝင္ေသာေက်ာင္းအသီးသီး၏ပညာေရးဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ၊တၿခားအခ်က္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍လည္း တစ္ဦးခ်င္းေဆြးေႏြးနိုင္ၿခင္း။

(၃) နွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ

ဂ်ပန္ပညာေတာ္သင္အေၾကာင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ဂ်ပန္အစိုးရပညာသင္ဆုအေၾကာင္းရွင္းလင္းခ်က္ နွင့္ဂ်ပန္ပညာေတာ္သင္အေတြ ့အၾကံဳရွိသူမ်ားအေတြ ့အၾကံဳမ်ားတင္ၿပၿခင္း။

၇.ပါဝင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား

အစိုးရတကသိုလ္ ၁၃ေက်ာင္း၊ ပုဂလိက တကသိုလ္ ၁၄ေက်ာင္း၊ဂ်ပန္ပညာေရးဆိုင္ရာအဖြဲ ့အစည္း ၆ဖြဲ ့၊

သက္ေမြးပညာေက်ာင္း ၂ေက်ာင္း၊ တၿခားပညာေရးဆိုင္ရာအဖြဲ ့အစည္း ၁ဖြဲ ့၊ေအဂ်င္စီမ်ား ၅ ဖြဲ ့၊ကုမဏီ

၄ ခု၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသာေပးပို ့ပါ၀င္ေသာတကသိုလ္ ၃ ေက်ာင္း

၈. နွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲအခ်ိန္ဇယား

၉း၀၀         အခမ္းအနားဖြင့္လွစ္ၿခင္း

၉း၃၀      ဖြင့္ပြဲနွဳတ္ခြန္းဆက္စကား၊ဓာတ္ပံုရိုက္ၿခင္း                                  ၃၀မိနစ္

                 အနားယူခ်ိန္  ၁၅မိနစ္

၁၀း၁၅       ပညာေရး၊ယဥ္ေက်းမွု၊အားကစား၊သိပၸံနွင့္နည္းပညာဝန္ၾကီးဌာန    : 

ဂ်ပန္နိုင္ငံနိုင္ငံၿခားေက်ာင္းသားလက္ခံမူအက်ဥ္းခ်ဳပ္                                              ၃၀မိနစ္

၁၀း၄၅      OJEIC:OJEIC ၏ၿမန္မာၿပည္တြင္းဂ်ပန္ပညာေတာ္သင္ေထာက္ပံ ့အားေပးမွု    ၃၀မိနစ္

၁၁း၁၅            JASSO     : ဂ်ပန္ပညာေတာ္သင္အေၾကာင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ရွင္းလင္းခ်က္        ၃၀မိနစ္

၁၁း၄၅         ဂ်ပန္ၿပန္ေက်ာင္းသား   :ဂ်ပန္ပညာေတာ္သင္အေတြ ့အၾကံဳေၿပာၾကားၿခင္း      ၁၅မိနစ္

အနားယူခ်ိန္  ၇၅မိနစ္

၁၃း၁၅       OJEIC:OJEIC ၏ၿမန္မာၿပည္တြင္း၌ဂ်ပန္ပညာေတာ္သင္ေထာက္ပံ ့အားေပးမွု      ၃၀မိနစ္

၁၃း၄၅       သံရံုး            :      ဂ်ပန္သံရံုး၏ပညာေတာ္သင္ေထာက္ပံ့အားေပးမွု              ၁၅မိနစ္

 ၁၄း၀၀       MAJA  :  ဂ်ပန္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ၊ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ     ၂၀မိနစ္           အေၾကာင္းရွင္းလင္းခ်က္

၁၄း၂၀        ကုမၸဏီ  : ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား၏ presentation                                                   ၃၀မိနစ္

၁၄း၅၀        ဂ်ပန္ၿပန္ေက်ာင္းသား   :ဂ်ပန္ပညာေတာ္သင္အေတြ ့အၾကံဳေၿပာၾကားၿခင္း ၁၅မိနစ္

အနားယူခ်ိန္  မိနစ္

 ၁၅း၃၀      ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္                                                                                  ၃၀မိနစ္

၁၆း၀၀    အခမ္းအနားၿပီးဆံုးၿခင္း